ArchaeoMap

Sursa de finantare: Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, în cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013, PN II, programul PARTENERIATE, subprogram „Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa”
 
Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0732
 
Numarul contractului: 318
 
Titlul proiectului:
TEHNICI NOI DE CARTARE SI INVESTIGATIE NONINVAZIVA A SITURILOR ARHEOLOGICE ÎN DOBROGEA CENTRALA (STUDIU DE CAZ: BAZINUL RÂULUI CASIMCEA)
 
Descrierea proiectului:
În conditiile în care patrimoniul arheologic este insuficient evaluat de catre responsabilii cu administrarea acestuia (îndeosebi Ministerul Culturii si Patrimoniului National) si având în vedere ca siturile arheologice sunt afectate constant de factori naturali (cutremure, alunecari de teren, inundatii) si antropici (dezvoltarea urbana, dezvoltarea industriala, migrarea populatiei, agricultura intensiva, proiecte mari de infrastructura), este absolut necesara gasirea unor solutii noi de identificare, cartare, salvare si punere în valoare a acestora.
 
Proiectul îsi propune sa dezvolte un model experimental de cartare a siturilor arheologice pentru zona centrala a Dobrogei, mai exact pentru arealul corespunzator bazinului hidrografic al Râului Casimcea (cel mai întins bazin hidrografic din Dobrogea, cu o suprafata de 755 km2). Desi a constituit din cele mai vechi timpuri o zona favorabila locuirii umane, potentialul arheologic din acest areal nu este înca suficient cunoscut, evaluat si, în consecinta, neprotejat. Datele disponibile în acest moment prin Repertoriul Arheologic National si Lista Monumentelor Istorice sunt în mare parte lacunare, existând numeroase cazuri de inadecvare la realitatile actuale.
 
Punerea în practica se va realiza în special prin combinarea mai multor tehnici de investigatie si de înregistrare non-intrusive, stiut fiind faptul ca acestea reprezinta principala resursa de  monitorizare a patrimoniului arheologic. Pentru prima data în România micro-peisajele din jurul siturilor arheologice vor fi cartate sistematic prin fotografii aeriene si teledetectie, si se vor crea modele de suprafete digitale chiar si în zone dens împadurite, dând la iveala secvente de peisaj, care altfel nu ar fi putut fi identificate ramânând „ascunse” sau invizibile. Sondajele de teren si analizele field-survey realizate potrivit conceptelor „in site” si „off site” vor completa datele achizitionate prin teledetectie. În cadrul celei din urma, se vor experimenta investigatiile aeriene cu ajutorul unor aparate de zbor pilotate de la sol, carora li se vor atasa instrumente de înregistrare a datelor.
 
Plecând de la stadiul actual al cunoasterii, consortiul va utiliza resursele de care dispune si cele care vor fi obtinute prin implementarea proiectului pentru a realiza o cartare metodica a siturilor arheologice din bazinul Casimcei. Proiectul îsi propune sa identifice problemele existente în localizarea siturilor arheologice din aceasta zona utilizând tehnici moderne de teledetectie si cercetarea de teren metodica, sa dezvolte un model de abordare interdisciplinara pentru identificarea în teren a siturilor arheologice, înregistrarea lor într-o baza de date, prezentarea lor on-line prin intermediul unui Mapserver si posibilitatea de analiza a distributiei spatiale a locuirii în zona. Comunitatea stiintifica va beneficia de informatii noi cu privire la aceasta zona si va putea dezvolta ulterior proiecte de cercetare pe anumite segmente de interes.
 
De asemenea, un obiectiv major este si stabilirea ariilor de protectie a acestor situri, în conformitate cu legislatia actuala privind protejarea patrimoniului arheologic. Prin evaluarea întregului patrimoniu arheologic din zona supusa investigatiei si delimitarea topografica exacta a siturilor arheologice se pun bazele clasarii monumentelor istorice si, astfel, se ofera comunitatii locale un instrument util în alcatuirea planurilor urbanistice (care pot astfel evita disfunctionalitati în implementarea unor proiecte de dezvoltare durabila).
Prin folosirea mijloacelor moderne de teledetectie si prin crearea unor baze de date bine structurate se propune asadar un model experimental de cartare a siturilor arheologice la nivel zonal, care poate fi dezvoltat ulterior la scara nationala, prin crearea unui adevarat Program National de Cartare a Siturilor Arheologice.
{Copyright (C) 2014 Internio Systems SRL All Rights Reserved}